Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "titan"
Func. Word Definition Pron.
NPR Titan تیتان {افسانه یونان} 'taıtən
NPR Titan خدای خورشید 'taıtən
N titan غول پیکر 'taıtən