Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "tincture"
Func. Word Definition Pron.
N tincture تنتور 'tıŋktʃər
N tincture طعم جزیی 'tıŋktʃər
N tincture اثر جزیی 'tıŋktʃər
N tincture رنگ جزیی 'tıŋktʃər
N tincture ته رنگ 'tıŋktʃər
N tincture رنگ 'tıŋktʃər
N tincture خیسانده 'tıŋktʃər
V tincture رنگ زدن 'tıŋktʃər
V tincture الودن 'tıŋktʃər