Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "this is broken."
Func. Word Definition Pron.
PHR This is broken. این خراب است.

English » Farsi Indirect translations for "this is broken."
Func. Word Definition Pron.
PHR The boiler is broken. مخزن آبگرمکن خراب است.
PHR I have broken my arm. بازوی من شکسته است.
A broken منکسر 'brəʋkən
A broken شکسته 'brəʋkən
A broken شکسته شده 'brəʋkən
A broken نقض شده 'brəʋkən
A broken رام و آماده سوغان گیری 'brəʋkən
PHR My suitcase is broken, and some things are missing. چمدان من شکسته است و بعضی چیزهای من گم شده است.
A broken-down منکوب ,brəʋkən'daʋn
A broken-down ازپای درامده ,brəʋkən'daʋn
A broken-hearted نومید ,brəʋkən'hɑ:rtıd
A broken-hearted دل شکسته ,brəʋkən'hɑ:rtıd
PHR The door is broken. در خراب است.
PHR The freezer is broken. یخچال خراب است.
PHR The kettle is broken. کتری خراب است.
PHR The lamp is broken. لامپ خراب است.
PHR The lock is broken. قفل خراب است.
A thoroughly broken خوش روش
PHR The washing machine is broken. ماشین لباسشویی خراب است.
A wind-broken دچار پربادی {امفیزم} ریوی شده {در مورد اسب} 'wınd,brəʋkən
PHR The winder is broken. دکمه تنظیم خراب شده است.