Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "taxonomy"
Func. Word Definition Pron.
N taxonomy ره ارایی tæk'sɒnəmı
N taxonomy علم رده بندی tæk'sɒnəmı
N taxonomy طبقه بندی tæk'sɒnəmı