Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "stimulus"
Func. Word Definition Pron.
N stimulus انگیختار 'stımjʋləs
N stimulus محرک 'stımjʋləs
N stimulus انگیزه 'stımjʋləs
N stimulus وسیله تحریک 'stımjʋləs
N stimulus تحرک 'stımjʋləs
N stimulus تحریک 'stımjʋləs