Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "speculation"
Func. Word Definition Pron.
N speculation خیال ,spekjə'leıʃən
N speculation فکر ,spekjə'leıʃən
N speculation احتکار ,spekjə'leıʃən
N speculation سفته بای ,spekjə'leıʃən
N speculation تفکر و تعمق ,spekjə'leıʃən
N speculation زمین خواری ,spekjə'leıʃən