Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "serendipity"
Func. Word Definition Pron.
N serendipity تحصیل نعمت غیر مترقبه ,serən'dıpətı
N serendipity نعمت غیر مترقبه ,serən'dıpətı