Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "sedimentation"
Func. Word Definition Pron.
N sedimentation عمل یا فعالیت رسوبی ,sedəmən'teıʃən
N sedimentation رسوب سازی ,sedəmən'teıʃən
N sedimentation لای گیری ,sedəmən'teıʃən
N sedimentation ته نشینی ,sedəmən'teıʃən
N sedimentation درزگیری ,sedəmən'teıʃən
N sedimentation لایه گذاری ,sedəmən'teıʃən