Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "reliability"
Func. Word Definition Pron.
N reliability قابلیت اطمینان rı,laıə'bılətı
N reliability قابلیت اعتماد rı,laıə'bılətı
N reliability اعتبار rı,laıə'bılətı