Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "recurrence"
Func. Word Definition Pron.
N recurrence باز رخداد rı'kɜ:rəns, rı'kʌrəns
N recurrence باز گشت rı'kɜ:rəns, rı'kʌrəns
N recurrence رویدادن مجدد rı'kɜ:rəns, rı'kʌrəns
N recurrence عود rı'kɜ:rəns, rı'kʌrəns
N recurrence خاصیت بازگشت rı'kɜ:rəns, rı'kʌrəns