Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "recapitulation"
Func. Word Definition Pron.
N recapitulation تکرار رئوس مطالب ,ri:kə,pıtʃə'leıʃən
N recapitulation تکرار دوره سیر تکامل ,ri:kə,pıtʃə'leıʃən
N recapitulation تکرار رشد و نمو ,ri:kə,pıtʃə'leıʃən
N recapitulation تکرار ,ri:kə,pıtʃə'leıʃən