Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "prejudice"
Func. Word Definition Pron.
N prejudice تبعیض 'predʒədıs
N prejudice تعصب 'predʒədıs
N prejudice غرض 'predʒədıs
N prejudice غرض ورزی 'predʒədıs
N prejudice قضاوت تبعیض امیز 'predʒədıs
N prejudice خسارت وضرر 'predʒədıs
N prejudice پیش داوری 'predʒədıs
N prejudice ضرر 'predʒədıs
V prejudice تبعیض کردن 'predʒədıs