Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "precipitation"
Func. Word Definition Pron.
N precipitation عجله prı,sıpə'teıʃən
N precipitation شتاب prı,sıpə'teıʃən
N precipitation تسریع prı,sıpə'teıʃən
N precipitation بارش prı,sıpə'teıʃən
N precipitation ته نشینی prı,sıpə'teıʃən
N precipitation دست پاچگی prı,sıpə'teıʃən