Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "precaution"
Func. Word Definition Pron.
V precaution احتیاط کردن prı'kɔ:ʃən
N precaution احتیاط prı'kɔ:ʃən
N precaution پیش بینی prı'kɔ:ʃən
N precaution اقدام احتیاطی prı'kɔ:ʃən
N precaution حزم prı'kɔ:ʃən
N precaution ژرفی prı'kɔ:ʃən