Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "poll tax"
Func. Word Definition Pron.
N poll tax مالیات ثابت سرانه 'pəʋltæks
N poll tax سرانه 'pəʋltæks

English » Farsi Indirect translations for "poll tax"
Func. Word Definition Pron.
N poll رای جویی pəʋl
N poll رای pəʋl
N poll اخذ رای دسته جمعی pəʋl
N poll تعداد اراء اخذ اراء {معمولا بصورت جمع} pəʋl
N poll فهرست نامزدهای انتخاباتی pəʋl
N poll مراجعه به اراء عمومی pəʋl
N poll راس کلاه pəʋl
V poll رای گرفتن pəʋl
V poll نمونه برداشتن pəʋl
V poll سر شماری کردن pəʋl
V poll رای دادن یا اوردن pəʋl