Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "persistency"
Func. Word Definition Pron.
N persistency اصرار pər'sıstənsı
N persistency ابرام pər'sıstənsı
N persistency پافشاری pər'sıstənsı
N persistency دوام pər'sıstənsı
N persistency سماجت pər'sıstənsı