Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "persecution"
Func. Word Definition Pron.
N persecution زجر ,pɜ:rsə'kju:ʃən
N persecution شکنجه ,pɜ:rsə'kju:ʃən
N persecution ازار ,pɜ:rsə'kju:ʃən
N persecution اذیت ,pɜ:rsə'kju:ʃən