Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "objectify"
Func. Word Definition Pron.
V objectify خاصیت و ماهیت چیزی رامعین کردن əb'dʒektə,faı
V objectify بنظر اوردن əb'dʒektə,faı
V objectify بصورت مادی و خارجی مجسم کردن əb'dʒektə,faı