Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "notify"
Func. Word Definition Pron.
V notify اعلام داشتن 'nəʋtə,faı
V notify اخطار کردن 'nəʋtə,faı
V notify اگاهی دادن 'nəʋtə,faı
V notify اگاه ساختن 'nəʋtə,faı
V notify اعلام کردن 'nəʋtə,faı