Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "marjoram"
Func. Word Definition Pron.
N marjoram مرزنگوش {گ.ش.} 'mɑ:rdʒərəm
N marjoram مرزنجوش 'mɑ:rdʒərəm

English » Farsi Indirect translations for "marjoram"
Func. Word Definition Pron.
N sweet marjoram مرزنگوش {گ.ش.}