Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "mace-bearer"
Func. Word Definition Pron.
N mace-bearer چاوش 'meıs,beərər

English » Farsi Indirect translations for "mace-bearer"
Func. Word Definition Pron.
N bearer حامل 'beərər
N bearer درخت بارور 'beərər
N bearer در وجه حامل 'beərər
N mace پوست جوز meıs
N mace گل جوز meıs
N mace راف meıs
N mace گرز meıs
N mace کوپال meıs
N mace گول زدنی meıs
N mace چماق meıs
N mace عمود meıs
N shield bearer سپردار
N stretcher bearer حامل تخت روان 'stretʃər,beərər
N torch-bearer مشعل دار 'tɔ:rtʃ,beərər