Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "irritate"
Func. Word Definition Pron.
V irritate عصبانی کردن 'ırə,teıt
V irritate خشمگین کردن 'ırə,teıt
V irritate سوزش دادن 'ırə,teıt
V irritate ازردن 'ırə,teıt
V irritate رنجاندن 'ırə,teıt
V irritate بر انگیختن 'ırə,teıt