Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "interruption"
Func. Word Definition Pron.
N interruption فاصله ,ıntə'rʌpʃən
N interruption انقطاع ,ıntə'rʌpʃən
N interruption تعلیق ,ıntə'rʌpʃən