Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "integration"
Func. Word Definition Pron.
N integration اختلاط ,ıntə'greıʃən
N integration ائتلاف ,ıntə'greıʃən
N integration انضمام ,ıntə'greıʃən
N integration اتحاد عناصر مختلف اجتماع ,ıntə'greıʃən
N integration یک پارچگی ,ıntə'greıʃən

English » Farsi Indirect translations for "integration"
Func. Word Definition Pron.
N large-scale integration مجتمع سازی در مقیاس بزرگ
N small-scale integration مجتمع سازی در مقیاس کوچک