Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "innuendo"
Func. Word Definition Pron.
N innuendo معنی ,ınju:'endəʋ
N innuendo تشریح {مج.} ,ınju:'endəʋ
N innuendo شرح ,ınju:'endəʋ
N innuendo اشاره ,ınju:'endəʋ
N innuendo ادا کردن ,ınju:'endəʋ
N innuendo کنایه ,ınju:'endəʋ