Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "ingenuity"
Func. Word Definition Pron.
N ingenuity قوه ابتکار ,ındʒə'nu:ətı
N ingenuity نبوغ ,ındʒə'nu:ətı
N ingenuity هوش {اختراعی} ,ındʒə'nu:ətı
N ingenuity امادگی برای اختراع ,ındʒə'nu:ətı
N ingenuity مهارت ,ındʒə'nu:ətı
N ingenuity استعداد ,ındʒə'nu:ətı
N ingenuity صفاء ,ındʒə'nu:ətı