Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "imagination"
Func. Word Definition Pron.
N imagination پنداره ı,mædʒə'neıʃən
N imagination خیال ı,mædʒə'neıʃən
N imagination تصور ı,mædʒə'neıʃən
N imagination تخیل ı,mædʒə'neıʃən
N imagination انگاشت ı,mædʒə'neıʃən
N imagination ابتکار ı,mædʒə'neıʃən
N imagination فانتزی ı,mædʒə'neıʃən
N imagination تو هم ı,mædʒə'neıʃən