Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "grub"
Func. Word Definition Pron.
N grub کرم حشره grʌb
N grub نوزاد grʌb
N grub بچه مگس grʌb
N grub خوراک {ز.ع} grʌb
N grub کوتوله grʌb
N grub مزدور grʌb
N grub نویسنده مزدور grʌb
N grub خوشهچین grʌb
V grub زمین کندن grʌb
V grub جستجو کردن grʌb
V grub جان کندن grʌb
V grub از ریشه کندن یا دراوردن grʌb
V grub قلع کردن grʌb
V grub از کتاب استخراج کردن {مج.} grʌb
V grub خوردن grʌb
V grub خوراک دادن grʌb