Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "foster-sister"
Func. Word Definition Pron.
N foster-sister خواهر 'fɔ:stər,sıstər

English » Farsi Indirect translations for "foster-sister"
Func. Word Definition Pron.
V foster پروردن 'fɔ:stər
V foster غذا دادن 'fɔ:stər
V foster شیر دادن 'fɔ:stər
V foster پرورش دادن 'fɔ:stər
N foster-mother پرستار 'fɔ:stər,mʌðər
N foster-mother مام 'fɔ:stər,mʌðər
N half-sister خواهر اندر 'hæf,sıstər
V sister خواهری کردن 'sıstər
N sister دختر 'sıstər
N sister خواهر 'sıstər
N sister همشیره 'sıstər
N sister پرستار 'sıstər
N sister دختر تارک دنیا 'sıstər
PHR I am with my sister. من همراه خواهرم هستم.
N sister-in-law خواهر زن 'sıstərın,lɔ:
N sister-in-law خواهر شوهر 'sıstərın,lɔ:
N sister-in-law زن برادر 'sıstərın,lɔ:
N sister-in-law جاری 'sıstərın,lɔ:
N sister-in-law زن برادر زن 'sıstərın,lɔ: