Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "etymology"
Func. Word Definition Pron.
N etymology مبحی شناسایی ریشه و اشتقاق حروف الفباء ,etə'mɒlədʒı
N etymology علم اشتقاق لغات ,etə'mɒlədʒı
N etymology ریشهجویی ,etə'mɒlədʒı
N etymology صرف ,etə'mɒlədʒı