Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "equality"
Func. Word Definition Pron.
N equality مساوات ı'kwɒlətı
N equality برابری ı'kwɒlətı
N equality تساوی ı'kwɒlətı
N equality یکسانی ı'kwɒlətı
N equality شباهت ı'kwɒlətı

English » Farsi Indirect translations for "equality"
Func. Word Definition Pron.
N equality circuit مدار برابری