Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "echo sounder"
Func. Word Definition Pron.
N echo sounder عمق یاب صوتی 'ekəʋ,saʋndər
N echo sounder انعکاس سنج صدا 'ekəʋ,saʋndər