Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "doctrine"
Func. Word Definition Pron.
N doctrine اصول 'dɒktrın
N doctrine حکمت 'dɒktrın
N doctrine تعلیم 'dɒktrın
N doctrine گفته 'dɒktrın
N doctrine طریقت 'dɒktrın
N doctrine مکتب 'dɒktrın

English » Farsi Indirect translations for "doctrine"
Func. Word Definition Pron.
N Monroe doctrine دکترین مونرو
N Monroe doctrine سیاست خارجی امریکا مبنی بر مخالفت با گسترش نفوذ اروپا درنیمکره غربی