Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "divine"
Func. Word Definition Pron.
A divine خدایی də'vaın
A divine یزدانی də'vaın
A divine الهی də'vaın
A divine قابل رحمانی də'vaın
A divine عبادتی də'vaın
N divine کشیش də'vaın
V divine استنباط کردن də'vaın
V divine غیب گویی کردن də'vaın
V divine فال گرفتن də'vaın