Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "dissertation"
Func. Word Definition Pron.
N dissertation مقاله ,dısər'teıʃən
N dissertation رساله ,dısər'teıʃən
N dissertation پایان نامه ,dısər'teıʃən
N dissertation تز ,dısər'teıʃən