Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "dairy"
Func. Word Definition Pron.
N dairy شیر بندی 'deərı
N dairy لبنیاتی 'deərı
N dairy قسمتی از مزرعه که لبنیات تهیه میکند 'deərı

English » Farsi Indirect translations for "dairy"
Func. Word Definition Pron.
N dairy breed احشام لبنیاتی
N dairy cattle احشام لبنیاتی 'deərı,kætəl
N dairy farm مزرعه یا کارخانه لبنیات سازی 'deərı,fɑ:rm