Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "credential"
Func. Word Definition Pron.
N credential استوار نامه krə'denʃəl
N credential گواهی نامه krə'denʃəl
N credential اعتبار نامه krə'denʃəl
N credential اختیار krə'denʃəl