Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "consideration"
Func. Word Definition Pron.
N consideration سنجش kən,sıdə'reıʃən
N consideration ملاحظه kən,sıdə'reıʃən
N consideration رسیدگی kən,sıdə'reıʃən
N consideration توجه kən,sıdə'reıʃən
N consideration مراعات kən,sıdə'reıʃən