Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "clemency"
Func. Word Definition Pron.
N clemency بخشندگی 'klemənsı
N clemency رحم 'klemənsı
N clemency اعتدال عناصر 'klemənsı
N clemency مروت 'klemənsı