Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "cheer up"
Func. Word Definition Pron.
V cheer up تشجیع کردن

English » Farsi Indirect translations for "cheer up"
Func. Word Definition Pron.
N cheer فریاد و لله افرین tʃıər
N cheer ترغیب tʃıər
V cheer دلخوشی دادن tʃıər
V cheer تشویق کردن tʃıər
V cheer هلهله کردن tʃıər
V cheer ترغیب کردن tʃıər
V cheer بر انگیختن tʃıər
INTRJ cheer! هورا tʃıər
INTRJ cheer up! اخمهات را باز کن!
N cheer-up تشویق