Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "characterization"
Func. Word Definition Pron.
N characterization منش نمایی ,kærıktərə'zeıʃən
N characterization توصیف صفات اختصاصی ,kærıktərə'zeıʃən
N characterization توصیف شخصیت ,kærıktərə'zeıʃən