Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "brother-in-law"
Func. Word Definition Pron.
N brother-in-law باجناق 'brʌðərın,lɔ:
N brother-in-law برادر زن 'brʌðərın,lɔ:
N brother-in-law برادر شوهر 'brʌðərın,lɔ:
N brother-in-law شوهر خواهر 'brʌðərın,lɔ:
N brother-in-law هم داماد 'brʌðərın,lɔ:

English » Farsi Indirect translations for "brother-in-law"
Func. Word Definition Pron.
N big brother قیم
N blood brother برادر هم خون
N blood brother برادر خوانده
N brother برادر 'brʌðər
N brother اخ 'brʌðər
N brother هم قطار 'brʌðər
PHR I am with my brother. من همراه برادرم هستم.
N half-brother نابرادری 'hæf,brʌðər
N half-brother برادر ناتنی 'hæf,brʌðər