Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "brigadier"
Func. Word Definition Pron.
N brigadier سرتیپ {نظ.} ,brıgə'dıər
N brigadier فرمانده تیپ ,brıgə'dıər

English » Farsi Indirect translations for "brigadier"
Func. Word Definition Pron.
N brigadier-general سرتیپ {نظ.} ,brıgədıər'dʒenərəl
N brigadier-general فرمانده تیپ ,brıgədıər'dʒenərəl