Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "boot"
Func. Word Definition Pron.
N boot پوتین یاچکمه bu:t
N boot اخراج {مج.} bu:t
N boot چاره یا فایده bu:t
N boot پوتین bu:t
N boot موزه bu:t
V boot لگد زدن bu:t
V boot با سر چکمه و پوتین زدن bu:t

English » Farsi Indirect translations for "boot"
Func. Word Definition Pron.
N boot camp اردوگاه تعلیمات نظامی نیروی دریایی
N boot top ساق چکمه 'bu:t,tɒp
N half-boot نیم چکمه
N Hessian boot چکمه بلند
N ski boot چکمه اسکی
N ski boot کفس اسکی
N snow boot پوتین برف یا اسکی
N top boot چکمه سواری 'tɒpbu:t
N top boot کروک اتومبیل 'tɒpbu:t