Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "be constant"
Func. Word Definition Pron.
V be constant پاییدن

English » Farsi Indirect translations for "be constant"
Func. Word Definition Pron.
A constant ثابت 'kɒnstənt
A constant ثابت قدم 'kɒnstənt
A constant باثبات 'kɒnstənt
A constant استوار 'kɒnstənt
A constant وفادار 'kɒnstənt
A constant دائمي 'kɒnstənt
A constant ماندگار 'kɒnstənt
A constant پایدار 'kɒnstənt
A figurative constant ثابت تلویحی
A time constant ثابت زمانی