Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "attribution"
Func. Word Definition Pron.
N attribution نسبت دادن ,ætrə'bju:ʃən
N attribution اختیار ,ætrə'bju:ʃən
N attribution تخصیص ,ætrə'bju:ʃən