Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "assimilation"
Func. Word Definition Pron.
N assimilation جذب و ترکیب غذا {دربدن} ə,sımə'leıʃən
N assimilation تشبیه ə,sımə'leıʃən
N assimilation یکسانی ə,sımə'leıʃən
N assimilation ادغام ə,sımə'leıʃən