Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "aside"
Func. Word Definition Pron.
ADV aside بکنار ə'saıd
ADV aside جداگانه ə'saıd
ADV aside بیک طرف ə'saıd
ADV aside در خلوت ə'saıd
ADV aside گذشته از ə'saıd
N aside صحبت تنها ə'saıd