Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "anticipation"
Func. Word Definition Pron.
N anticipation پیش بینی æn,tısə'peıʃən
N anticipation انتظار æn,tısə'peıʃən
N anticipation وقوع قبل از موعد مقرر æn,tısə'peıʃən
N anticipation پیشدستی æn,tısə'peıʃən