Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "alignment"
Func. Word Definition Pron.
N alignment صف بندی ə'laınmənt
N alignment هم ترازی ə'laınmənt
N alignment تنظیم ə'laınmənt

English » Farsi Indirect translations for "alignment"
Func. Word Definition Pron.
N form alignment هم ترازی ورقه
N non-alignment عدم تعهد ,nɒnə'laınmənt
N non-alignment نا هم پیمانی ,nɒnə'laınmənt